Home Animation Manor : The Drawing . . .

Manor : The Drawing . . .

1262
0

Manor : The Drawing . . .
ชอบแนวความคิดปนโฆษณาในอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับ ประมาณว่า ซานต้ายังไม่รู้
ความต้องการเด็ก แต่ฉันรู้ . . .

เข้าใจคิด Concept ดีฮะ . . .

. . . . .

Comments

comments