Home NEWS Substance Painter 2017.4 Feature Walkthrough . . .

Substance Painter 2017.4 Feature Walkthrough . . .

2398
0

Substance Painter 2017.4 Feature Walkthrough . . .
เวอร์ชั่นล่าสุด 2017.4 ออกมาแล้วครับ สำหรับโปรแกรม Paint Textures ลงบน
Model 3D โดยตรงอย่าง Substance Painter ลูกเล่นต่าง ๆ ถูกใส่มามากมาย
คนที่ใช้ Photoshop เป็น ก็น่าจะศึกษาและเข้าใจจนใช้งาน Substance Painter
ได้ไม่ยากนะครับ ขอบอกราคาโปรแกรมนี้ถูกมาก ตกแล้ว ไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้น
เอง ลองหามาใช้ดูนะครับ . . .

. . . . .