Home Animation Horizon Zero Dawn – Animation Reel . . .

Horizon Zero Dawn – Animation Reel . . .

2501
0

Horizon Zero Dawn – Animation Reel . . .
งานนี้อนิเมทหุ่นเหล็กให้สมูทอย่างกับ สัตว์จริง ๆ เลยหล่ะ ลองดูนะ . . .

Horizon: Zero Dawn – Cinematics Animation Reel . . .
ส่วนวิดีโอนี้ เป็นซีน ๆ นึงไม่ใช่แค่การอนิเมทละ ภาพสวย งานแจ่ม . . .

. . . . .