โยคะ . . .

บอร์ดบ่น ๆ ของคน CG ครับ . . .

Moderators: VornGraphy, NguAnFX

Post Reply
User avatar
NguAnFX
Full Member
Full Member
Posts: 350
Joined: Tue Dec 28, 2021 1:24 am

Image

หลักฐานจากงานวิจัย พบว่าการดื่มสุรา
เปรียบเหมือนฝึกโยคะ
ง่ะ ง่ะ ง่ะ ง้วน . . .
User avatar
NguAnFX
Full Member
Full Member
Posts: 350
Joined: Tue Dec 28, 2021 1:24 am

Image
ง่ะ ง่ะ ง่ะ ง้วน . . .
User avatar
NguAnFX
Full Member
Full Member
Posts: 350
Joined: Tue Dec 28, 2021 1:24 am

Image
ง่ะ ง่ะ ง่ะ ง้วน . . .
User avatar
NguAnFX
Full Member
Full Member
Posts: 350
Joined: Tue Dec 28, 2021 1:24 am

Image
ง่ะ ง่ะ ง่ะ ง้วน . . .
Post Reply